Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Neapdzīvotais nams ... ~ Viņa gāja ... ~ Cik nevainīgs un tīrs ... ~ Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Saturs ~

Dzejolis, kas adresātu nesasniegsskaties un apskaud cik forši man ir
es atšķiru to ko tu neatšķir

skaties un apskaud dzejnieka pozu
kārtējo tramīgo metamorfožu

jo citkārt es nezinu kur man slēpties
kā runāt ar ļaudīm un kā man ģērbties
bet tad atkal nedomāju par to
un gadās ka pasaku arī ne to

bet tā tam ir jābūt un forši man ir
es atšķiru grāmatu
spalvas tu šķir


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Neapdzīvotais nams ... ~ Viņa gāja ... ~ Cik nevainīgs un tīrs ... ~ Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info