Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Cik nevainīgs un tīrs ... ~ Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Saturs ~

Tāds nu ir ...Tāds nu ir mūsdienu dzīves
nesimpātiskais vaigs

jezga un izpriecas lētas
nemanāmi iet laiks

cepeši krīt no gaisa
nav elpas un riteņi griežas

šis laiks ir automātiskas durvis
neviens lai tām nepiespiežas

nekad nav bijis tik viegli
iz dzīves vilciena krist

bet negribas ātri aiz logiem
atkal var mainīties viss

tā tomēr nav taupīšanās
bet īstākais apjukums

mums pašiem nekad nav laika
atskatīties uz mums


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Cik nevainīgs un tīrs ... ~ Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info