Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Saturs ~

Laiku pa laikam ...laiku pa laikam es atminos ballīti
kurā es biju
ciema popgrupas spēlēto melodiju
laiks bija tovasar saulains
un lietus ja lija bij silts
zem mūsu kājām vientuļš un kaulains
drebēja uzkārtais tilts

un upītē tukša vēl šūpojās drūmākā Harona laiva

siena smarža kā ūbele laidās
un ievija smaržu man nāsīs
kur mēs esam un ko mēs darām
melo ja kāds tev prasīs
melo un aizmelo viņam ausis
kā bite liek medu kārēs

nebaidies audzināšana arī
gluži kā iesnas pāries

kad laivinieks airiem pār plecu
no gaistošās Mudītes pārnāks

tikai nejauši laimētais noslēpums
ķersies pie kājām kā rasa
Mēness jau dod tev roku
naktstauriņi (jā miroņgalvas)
jau sitas pret spožajām krūtīm
melo ja kāds tev prasa


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Publicistikas recidīvs ~ Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info