Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Kad pārtapsim abi ... ~ Saturs ~

Un tās būs ...un tās būs vistīrākās sāpes
ziedēs rudzpuķu lauks
un baltu akmeņu kāpnes
iz mums pret debesīm augs

mēs kāpsim tikai uz augšu
lai kristu tikai uz leju
un pirkstu kauliņiem knaukšķot
es sagrābšu tavu seju

bet tukšums būs manās rokās
un lūpas drebēs kā vadi
pa kuriem skrien nelielas mokas
un mugurkauls gaidīs kā vadzis

to pašu pēdējo nastu
no kuras ar prieku pārlūst
nakts mākoņus kopā sastums
un paņems siltus mūs abus


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Kad pārtapsim abi ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info