Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Kad pārtapsim abi ... ~ Saturs ~

Kad pārtapsim abi ...kad pārtapsim abi par sapni
no kura mostas ar vaidu
es paklanīšos un teikšu
ar platu un vīrišķu smaidu

nu redzi
cik lēti
dārgā
var nopirkt biļeti Šurp

lai tagad pēcteči strādā
un pelna mums biļeti Turp
atpakaļ dzīvē
ja nebūsim vajadzīgi
ja pēctečiem cits būs ko darīt
tad iesim spokoties pīpēt
un veļu zupiņu vārīt


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Cik trekna svītra ... ~ Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~ Citam vecim nav ... ~ Tāds nu ir ... ~ Laiku pa laikam ... ~ Guliet, mazie ... ~ Žēl man to ... ~ Mums abiem salutēs ... ~ Un tās būs ... ~ Kad pārtapsim abi ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info