Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Daba ņem elpu ciet ~ Kāpi vai nekāpi ... ~ Klusē. Nobirdini pelnus ... ~ Naktstauriņi grib ... ~ Pasaka pašam ~ Veltījums senlaiku zemniekam ~ Tēlniekiem ~ Taciņas malā ... ~ Cilvēku vārdi kā stabiņi glīti ... ~ Ekskurss ģeoloģija ~ Saturs ~

Veltījums senlaiku zemniekamskaties — tas akmens
tas pats
kurš viņlaik bij tava seja
skaties — tas akmens
jā tas
smejas un smejas un smejas

un es viņam iesmējos līdzi
un drīz visa telpa dārd

skaties — tas akmens
tas pats
viņam vēl ir tavs vārds

bet piemineklis viņš nav
viņš lielceļa malā tup

un mūsu mūžības jēdziens
pār viņu
kā kleinkājis klūp


Katalogs ~ Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Daba ņem elpu ciet ~ Kāpi vai nekāpi ... ~ Klusē. Nobirdini pelnus ... ~ Naktstauriņi grib ... ~ Pasaka pašam ~ Veltījums senlaiku zemniekam ~ Tēlniekiem ~ Taciņas malā ... ~ Cilvēku vārdi kā stabiņi glīti ... ~ Ekskurss ģeoloģija ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info