Katalogs ~ Arnis Radiņš - Ceļvedis Latvijas senvēsturē
3. Raksta lietošana Latvijā līdz 13. gadsimtam ~ 8. Dāņu garīdznieks un hronists par Daugavas pilsētu un Ēlandes salu ~ Saturs ~

8. Dāņu garīdznieks un hronists par Daugavas pilsētu un Ēlandes salu


Sakša Gramatiķa darbā vairākkārt minēta Daugavas pilsēta un tās valdnieks Handvans. Tā Hadinga sāga vēsta par to, kā vikings Hadings 9. gadsimta beigās uzbrucis valdniekam Handvanam {Handwan), ar kara viltību ieņēmis Daugavas pilsētu un prasījis atlīdzību zeltā, bet Frodi sāga stāsta par notikumiem 10. gadsimta sākumā, kad Hadinga dēls vikings Frodi apsēdis Handvana Daugavas pilsētu un galu galā to ieguvis ar viltu, pārģērbies par kalponi, bet pēc tam apprecējis Handvana meitu. Kur meklējama dāņu hronista aprakstītā pilsēta? Jāsaka, ka Sakša Gramatiķa aprakstītie notikumi ne vienmēr ir ar pietiekami lielu ticamības pakāpi. Šajā gadījumā zinātnieki domā, ka Handvana Daugavas pilsēta, iespējams, saistāma ar Daugmales pilskalnu. Minētais vikings Frodi cīnījies arī Kurzemē, kur valdījis valdnieks Dornis. Pēdējais pats izpostījis savu zemi, tā cerot ienaidniekus izmērdēt ar badu, un nocietinājies ar saviem karavīriem kādā pilsētā. Frodi, nebūdams drošs par uzbrukuma panākumiem, izlicies, ka atkāpjas. Kurši tam noticējuši un metušies vajāt dāņus, bet sakrituši vikingu slepeni izraktajās bedrēs, kur apšauti ar bultām.
Daudz drošākas ziņas Saksis Gramatiķis sniedz par kuršu uzbrukumu Ēlandes salai 1170. gadā. Viņam bija iespējams tās iegūt no bīskapa Absalona, šo notikumu aculiecinieka. Šīs Knitlinga sāgas atstāsts skan tā:
"Kad kara flote bija sapulcināta, dāņi uzzināja, ka kurši posta Blēkingi. Nebija tomēr vēl skaidrs, vai nav tik izplatītas baumas, tāpēc nolēma vispirms izsūtīt Ēlandes salas virzienā izlūku grupu Kristofera, bīskapa Absalona un viņa brāļa Esbjerna Snarpa vadība. Ēlandes salā dāņi ieguva daudz laupījuma un gūstekņus. Kad dāņi atgriezās uz saviem kuģiem, viņi uzzināja, ka kurši atrodas jūras šaurumā starp cietzemi un Ēlandi. Dāņi atlaida sagūstītos un devās pret kuršiem, kurus viņi atklāja Jarnlokas ostā Ēlandes salā. Mūsu dienās šo ostu vairs nevar identificēt.
Viens kuršu kuģis kāda piedzīvojuša vīra vadībā bija ieņēmis sarga vietu, turpretī deviņi kuģi bija izvietoti Jarnlokas ostā. Kuršu jūrnieki pameta kuģus un izklīda ostā, lai pievāktu laupījumu. Kad kurši manīja, ka pret viņiem dodas lieli jūras spēki, viņi izvilka kuģus krastā un gatavojās aizstāvēties uz sauszemes, būdami maldīgās domās, ka uzbrucēji' ir zviedri. Kāds vecs kursis domāja, ka faktiski tuvojās dāņi. "Nav ieteicams tos sagaidīt, " viņš sacīja. Vecais kursis tad pavēlēja savam kuģim airēties prom, bet pārējie kurši palika, paslēpušies krūmājos. Kurši izmantoja to, ka dāņu kuģi nepazina kopmanevrēšanu, un nodarīja ienaidniekiem lielus zaudējumus, iekams dāņu vadība paspēja visus savus karavīrus izsēdināt krastā. Pielaiduši pie krasta Svena Skēlinga un Nikolaja Vendieša kuģus, kas strauji devās citiem pa priekšu, un nogaidījuši, kamēr šo kuģu komandas izkāpj krastā, kurši devās ārā no savām paslēptuvēm un visus izkāpušos nogalināja. Ātri viņi pieveica arī Absalona bruņinieku Tūves Garā un Esgera kuģu ļaudis, kas mēģināja doties palīgā nelaimē nokļuvušo pirmo kuģu komandām. Pēc tam kurši uzbruka Magnusa Skānieša kuģa ļaudīm, kaut gan viņu komandieris, būdams apdomīgāks, bija piebraucis malā attālākā vietā. No pieveiktajiem kuģiem kurši noņēma airētājus un pašus kuģus nogremdēja, ar cirvjiem izcērtot caurumus kuģu sānos. Pēc tam viņi vērsās pret karaļa dēla Šlēsvigas hercoga Hristofera kuģa jūrniekiem, kas bija piebraukuši vēlāk un vilnu dēl pagriezuši kuģa sānus pret krastu. Kurši saņēma dāņu flotes galveno kuģi ar tādu metamo šķēpu un akmeņu krusu, ka dāņi bija spiesti vienīgi aizsargāties un nespēja pāriet uzbrukumā. Pats princis gandrīz pazaudēja dzīvību — viņu no kuršu rokām izglāba Esbjerns Snarps, kas ar savu kuģi ātri iedrāzās starp briesmās nokļuvušo kuģi un uzbrucējiem. iedegās pati sīvākā kauja. ievainojuši tuvākos jūrniekus, kurši sāka vilkt Esbjerna kuģi pie krasta. Varonīgo komandieri, karaļa Valdemāra 1 jaunības draugu, viņi apdullināja ar saviem šķēpiem un sviestajiem akmeņiem, kad viņš, ballistu pametis, pilnā apbruņojumā no kuģa pakaļgala steidzās uz priekšgalu. Kurši piespieda viņu atkāpties uz agrāko vietu, kur viņš saļima. Visi dāņu jūrnieki, atskaitot kādu grāfu, bailēs ielēca jūrā. Kurši atkal sāka lauzt dāņu kuģu sānos caurumus un kāpt uz kuģiem. Atžilbis Esbjerns Snarps vēl pāris reizes centās nokļūt kuģa priekšgalā, bet kurši ar smagu belzienu noguldīja viņu pusdzīvu pie kuģa stūres. No galvas nociršanas Esbjernu Snarpu paglāba tikai Hristofera kuģa jūrnieki, pārvelkot viņu uz savu kuģi.
Pēc tam kaujā iestājās pārtraukums. Kurši devās atpakaļ uz krastu. Krastā izkāpušie dāņi baidījās ar kur-šiem ielaisties tuvcīņā, bet stāvēja šķēpa metiena attālumā. Līdz tumsai abas puses viena otru apmētāja tikai ar šķēpiem, bet, tumsai iestājoties, vispār pārtrauca kauju. Kurši pavadīja nakti savā nostiprinājumā, kas bija izveidots, sarindojot uz krasta ienaidniekiem atņemtos un savus kuģus, spraugas starp kuģiem aizpildot ar klučiem un koku stumbriem. Lai izglābtos no ienaidnieku bultām, kurši nostiprinājuma ārpusi bija apklājuši ar iepriekš saritinātām un satītām kuģu burām. Nostiprinājumam bija tikai divas šauras un zemas ieejas, pa kurām iekšpusē varēja iekļūt tikai pusrāpus. Kurši nakti pavadīja, dziedot kara dziesmas.
Nākošā rītā, kaujai atjaunojoties, kurši tomēr pieļāva lielu kļūdu. Aizrāvušies ar iepriekšējās dienas panākumiem, viņi neplānoja izmantot priekšrocības cīņai nostiprinājumu aizsegā, bet tos pameta un izklaidus skrēja dāņu virzienā. Dāņi jau bija sagatavojušies kaujas kārtībā, novietojot priekšējās rindās labākos spēkus, bet aizmugurē vājākos vīrus. Kurši ar saviem kaujas saucieniem pārbaidīja dāņu vājākos spēkus, kas sāka bēgt. Kaujas sākumā kurši ar šķēpa dūrienu kaklā nogāza kādu Ūlavu, jādomā, ievērojamu dāņu karavīru. Nekārtīgi dodoties uzbrukumā, kurši nebija gaidījuši organizētu pret triecienu no dāņu labākajām vienībām, kuru kaujas garu bija kāpinājis prinča Hristofera rakstvedis anglis Lūkass.
Kurši skrēja atpakaļ! uz savu nocietināto vietu, bet nespēja atrauties no uzbrucējiem. Tādēļ viņi to gan sasniedza, bet nespēja vairs sakārtoties kaujai. Viņi gan nodūra dāņu aristokrāta Sitka dēlu Nikolaju, kas bija viens no Pirmajiem ielauzies kuršu nocietinājumā, un viņa brāli Ako, kas ar savu ķermeni gribēja aizsargāt brāli. Dāņi no visām Pusēm iebruka nocietinājumā. Kurši nevienādā cīņā viens Pēc otra krita. Tā beidzās Jarnlokas kauja. "
(Andersons E. Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. — 1990. — Nr. 2. —20—21. Ipp.)
Arnis Radiņš "Ceļvedis latvijas senvēsturē"
Rīga, "Zvaigzne ABC" 1996


Katalogs ~ Arnis Radiņš - Ceļvedis Latvijas senvēsturē
3. Raksta lietošana Latvijā līdz 13. gadsimtam ~ 8. Dāņu garīdznieks un hronists par Daugavas pilsētu un Ēlandes salu ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info