Katalogs ~ S.K.Čaterdži - "Baltu raksturs"
~ Saturs ~


<...>
Tagad, kad esmu kaut nedaudz iepazinies ar seno baltu cilšu vēsturi un kultūru, ka arī ar šo tautu dzīvi mūsdienu Padomju Latvijā un Padomju Lietuvā, mans iespaids par baltiem kā senu indoeiropiešu atzarojumu ir šāds: tie ir jauki, krietni, cēli un ļoti kulturāli cilvēki, kas labprāt nododas mierīgai zemkopju dzīvei, mīl dziesmas, dejas, mūziku un ziedus, kas ir vienkārši un nemāksloti savā reliģijā. Viņiem patika senatnē un patīk joprojām greznoties ar rotaslietām, viņi pošas krāšņās drānās, parādot neparasti labu gaumi tautastērpos. Viņi nav bijuši kareivīgi un nekādā ziņā netiecas nomākt citas tautas un valdīt pār tām. Bet viņi ir bijusi ļoti drošsirdīgi un bezbailīgi, cīnoties par savu brīvību un savam tiesībām.
Balti nav bijuši kāri uz naudu vai varu, bet savu ieguldījumu civilizācijā devuši, prasmīgi piekopjot dažādus amatus un dzīvojot mierā un priekā dabas vidū, kuru viņi pratuši iesaistīt savā vidē. Baltu lielā tēvzemes mīlestība ir izcila īpašība, kas viņiem piemituši visos laikos. Lai gan viņu filosofija neizceļas ar sevišķi dziļām domām vai īpatnējiem uzskatiem, viņi tomēr pierādījuši vecās pasaules vienkāršo ticību dievībai, kas ir cilvēkam labvēlīga un laipna un palīdz viņa centienos, un tas liecina labu par šo tautu.
Lai saprastu dažas cēlākās baltu rakstura īpašības, nepieciešams nedaudz zināt par vācu-baltu cīņām līdz piecpadsmitajam gadsimtam, kad baltu tautu heroisms izpaudās visuzskatāmāk.
Attiecībā pret citām tautām un to atšķirīgo dzīvesveidu balti līdz beidzamajam – pat cīņā uz dzīvību vai nāvi pret vācu iebrucējiem – saglabāja seno indoeiropiešu principu “dzīvot pašiem un ļaut dzīvot citiem”, kas izpaudās  iecietībā un pat labvēlībā un kas augsti attīstīts indiešiem un senajiem grieķiem. Šī senā, no indoeiropiešu pagātnes mantotā iecietība un instinktīva tieksme pēc saprašanās un pilnīgas saskaņas izpaudās baltu domāšanā un varonīgajā rīcībā, un var apgalvot, ka attiecības ar citam tautām tā tas bijis kopš seniem laikiem, līdz pat vācu iebrukumam. Cīņās kritušo lietuviešu, latviešu un prūšu viedo virsaišu, vadoņu un valdnieku ir pārāk daudz ne tikai indoeiropiešu, bet visas cilvēces mērogā.
Baltus noteikti spēcināja viņu senču indoeiropiešu reliģija, un gadsimtiem ilgi viņi labāk izvēlējās sāpes, ciešanas un mokas ticības dēļ, nekā pieņēma tā saukto Kristus reliģiju no vācu iebrucējiem un apspiedējiem
<...>
Citēts no: S.K.Čarterdži “Balti un ārieši” Rīga Zinātne:1990
© Tulkojums latviešu valodā, Guntis Dišlers
Chatterji S.K. “Balts and aryans” in their Indoeuropean background - Simla 1968


Katalogs ~ S.K.Čaterdži - "Baltu raksturs"
~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info