Katalogs ~ - Citāti
Citati no lapiņām -1 ~ Saturs ~

Citati no lapiņām -1


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ed.Veidenbaums.+ Par Kantu + Kiniķiem + pārs citu, ko es pārdrukāju no sen rakstītām sadzeltējušam lapiņām, ko veidoju vēl studiju gados, tur vēl daudz citu ar vēl palika..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ed.Veidenbaums vēstules
5. jūlijā 1890
"Atvaino, ka es savu apsolījuma Tevi Zvarģos apmeklēt neizpildīju; es pēc Lanģa svētkiem un Bērza kroga dzeršanas atrados tādās nāvīgās paģirās, ka visu nākošo dienu nogulēju kādā klētī un tikai saulei ejot atmodos.Tāpat arī atvainojos, ja es kādas nepatīkšanas Tev būtu darījis, Tu jau zini, dzērušam dzēruša valoda ."
 2. septembris 1980
"Lūdzu atvaino, ka es Tev agrāk nerakstīju. Pēc tam muļķībam un nekrietnībām, ko es dzerumā uz zemēm izdarīju, man pāra nedēļas bij tādi sirdsapziņas pārmetumi, ka nevar izsacīt, un tadēļ ar nokavējos"
23. augusts 1891
Man jāsaka, ka nebiju cerējis, ka tik labi izies ar eksāmenu, tādēļ ka nav ilgs laiks, kamēr iesāku nopietni nodarboties ar jurisprudenci; būs tikai kāds gads atpakaļ, citu laiku nositu, diemžēl, citādās studījās, alhokola revidēšanā  etc.
 
Brāļi glāzes pilnas lejat

Brāļi, glāzes pilnas lejat,
Vīns, lai malām pāri plūst,
Iedzert viņas nekavējat,
Lai līdz dibinam tās žūst!

Pasauli spiež bedu nastas,
Rūpes katra dzīvē trauc,
Lai tam drēbes smalkas, prastas, -
Tomēr prieku ar ir daudz.

Vīns mums dzīvē priekus kaisa!
Senču gudrinieki teic,
Sirmgalvjus tas jaunus taisa,
Noskumušiem bēdas beidz.

Kas tik raud un skumdinājas,
Kam tik rudens vaigu sedz,
Tam nav jegas īstenajās,
Naktī pasauli tas redz.

Miers, lai mūsu pratus laista,
Līgsmībā, lai staro sirds,
Tā kā vīna glāze skaista
Mēnēss gaisma spoži mirdzs!
D.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Plaisu, kas radusies starp tīro prātu un prakstisko prātu, starp dabas dzežainajām likumsakarībam un gribas brīvību, cenšas pārvarēt  spriešanas spējas un mācība par cilvēka radošajām, mākslinieciskajām iespējām. Patiesība, labais un skaitais savijas vienā vispārcilvēciskā vērtībā."
"Tas, ka cilvēkam ir priekšstats par savu  ES, bezgaligi ausgtu paceļ viņu  pāri visām citam uz zemes dzīvojošām būtnēm. Tādēļ cilvēks ir pārvērties par personību, kurai piemīt apziņas vienība, un kuras vienība,  paliek neraugoties ne uzkādu ārējo ietekmi, personība, kura pēc sava stavokļa un vērtības pilnīgi atšķiras no visām citām lietām un nesapratīgām dabas būtnēm, kas ir tās rīcībā".
//I. Kants
Prāta reliģija ir tīra ticība labajam, savam morāliskajam iespejām, necerot ne uz kādu izdevīgumu, nenoveļot atbildību uz augstāk stāvošiem spēkiem (dievu).
Tikai tādas vērtības kā cilvēka (tautas) tiesības dzīvot brīvībā, laimē, nevardarbībā, kuras vienmēr ir centušies apliecināt filosofi -  humānisti (un viņu vidū Kants nav izņēmums) var nodrošināt cilvēku pasaules turpmāku pastāvēšanu. Tieši tāpēc Kanta mācība nav tikai un vienīgi piemineklis filosofijas vēsturē. Tā mūsdienās ir viena no dzīvajām balsīm, kas apliecina cilvēciskumu."
//Avots ir publikācija, kuru es īsti vairs neatceros, lai varētu atsaukties, bet skaisti teikts!//
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"No dzimumdzīves, kā no baudas avota, ķīniķi rekomendēja atturēties; viņi reti kad nodibināja ģimenes, izvairījās no liela bērnu skaita, jo tas traucēja viņiem pildīt klejošos sludinātāju pienākumus. Tomēr tīras mīlestības jūtas ķīniķi nenoliedza. Viņu nosodījums bija adresēts, galvenokārt, Senās Grieķijas laulības institūtam, kur likumīgas laulības uz abpusējas mīlestības pamata bija rets izņēmums. Viņi neatzina arī tajā laikā izplatīto protitūciju un homoseksuālismu. Par skaistu laulības paraugu kīniķu aprindās var minēt ievērojamā kīniķu filosofa Kratēta laulību ar izglītoto un dižciltīgo Hiparhiju, kura atteicās no savas bagātās dzimtas un īpašumiem, un pret dzimtas gribu, ar savu vīru dalīja klejojošo ķīniķu arēji neapskaužamās dzīves grūtības. Arī pats Kratēts bija bagātas un aristokrātiskas Tēbu ģimenes atvase. Ķīniķu ideju ietekmēts, viņš  visu savu bagātību izdalīja nabagiem <..>un atlaida brīvībā vergus. Kratēts ar Hiparhiju rūpīgi audzināja savus bērnus <...>.
Kiniķu filosofija nebūt nav bezcerības, izmisuma, dzīves prieku  noliegšanas mācība. Ķīniķi noliedza tikai tikumiska cilvēka necienīgus jutekliskās baudas veidus, taču ne prieku vispār. Viņi apgalvoja, ka baudas nicināšana ari ir bauda, prata izbaudīt prieku par veikto darbu<...>, augsti vērtēja cilvecīgas draudzības siltumu, vienkāršus dabiskas izcelsmes priekus: dzert dzidra avota ūdeni, sauļoties utml."
//Avots visticamāk ir A.Rubeņa "Senās grieķijas kultūra", bet pārliecināts par to neesmu//
 >>>>>>>>
"Gudrajam nav vajadzīgs neviens cits, jo viss, kas pieder citiem, pieder viņam"
//Gan jau tas pats, kas iepriekšējam, un atkal jau kāda senā grieķa izteiciens//

V.I.Ļenins Komunistiskās internacionāles III kongress 1921. gada jūlijā.
" ... elektrifikācijas plānus mēs jau esam izstrādājuši. Vairak par 200 speciālistiem - gandrīz visi, bez izņēmuma, Padomju varas pretinieki - ar interesi strādāja pie tā, kaut arī viņi nav komunisti <...> Protams, no plāna līdz ta realizēšanai vēl ļoti tālu."Katalogs ~ - Citāti
Citati no lapiņām -1 ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info