Katalogs ~ Ojārs Vācietis - No rokrakstiem 2. burtnīca. Marts
XX g.s. 80-tie ~ XX g.s. mīts ~ Es neesmu ~ Zīlonis ~ Kāpēc ~ Kas cauri sniegam ~ Tik pretīgi idilliska ~ Tāpat vien paliksim ~ To telegrammu ~ Murmuļāda ~ Saturs ~

Kas cauri sniegam


Palus dzird,
tam krūstīs saule, nevis sirds
un tas ir gaiši cilvēcīgi dzirdīgs.

Kas cauri mieram karus dzird,
tas zin, kā beigtā asinis smird,
un tas ir mīlestības ausu dzirdīgs.

Kas cauri dzīvei nāvi dzird,
tas savā garā milzis ir,
ar dzīvību
un dzīvošanu dzirdīgs.

Bet man tev jāiekliedz ausī
tas,
ko ne vien dzirdēt,
bet ko jau var redzēt ...

Stāv pratvēders viens
un ņirdz:
- Ko nedzird auss,
to sadzird sirds!
Hi-hī!


Katalogs ~ Ojārs Vācietis - No rokrakstiem 2. burtnīca. Marts
XX g.s. 80-tie ~ XX g.s. mīts ~ Es neesmu ~ Zīlonis ~ Kāpēc ~ Kas cauri sniegam ~ Tik pretīgi idilliska ~ Tāpat vien paliksim ~ To telegrammu ~ Murmuļāda ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info