Katalogs ~ Ojārs Vācietis - No rokrakstiem 2. burtnīca. Marts
Es neesmu ~ Zīlonis ~ Kāpēc ~ Kas cauri sniegam ~ Tik pretīgi idilliska ~ Tāpat vien paliksim ~ To telegrammu ~ Murmuļāda ~ Iesnigusi ~ Priekšvārds neesošai grāmatai ~ Saturs ~

Tāpat vien paliksim


uz vienas zemes,
to pašu gaisu elposim,
tās pašas vasaras,
tās pašas ziemas.

Var atšvešināties tiktāl,
ka otru nepazīst.

Ne tālāk.

Var aizdzīvoties,
ka viens otru nīst.

Ne tālāk.

Līdz tavas ielas stūrim eju
apmāts,
mēnessērdzīgs,
bet tad mēness riet.

Ne tālāk.
Tāpat vien paliksim.


Katalogs ~ Ojārs Vācietis - No rokrakstiem 2. burtnīca. Marts
Es neesmu ~ Zīlonis ~ Kāpēc ~ Kas cauri sniegam ~ Tik pretīgi idilliska ~ Tāpat vien paliksim ~ To telegrammu ~ Murmuļāda ~ Iesnigusi ~ Priekšvārds neesošai grāmatai ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info