Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Bet tirgus vārtos ... ~ Uz tilta ... ~ Šonakt uz ... ~ Zāļu vakars Daugavas krastā ~ Vakarā, vējainā oktobra ... ~ Uzsaukums ~ Tempļu iela ~ Šodien nedēļa, gandrīz ... ~ Šķūnī, kur agrāk ... ~ Stāvēju viens es... ~ Saturs ~

Uzsaukums


Sievietes augšup mūs ceļ!
Mm?!
Vienīgi
varbūt pēc nāves — uz elli.
Paaudze,
paaudze mana,
teic,
kurp tu ej? —
Nošauties
sievietes dēļ,
ieņemt indīgas tabletes
naktī,
kad dzīvokļos apkārt
guļ
strādnieki
bezsapņu miegā
līdz — darbam.
Agri no rīta,
kad saule
sāk ieķerties
skursteņu malās,
lai uzrāptos augstāk
skaitīt izdzertās pudeles,
uzvilkt meitenēm kreklus
un degvīnu lieko
viesmīlim
aizliet
aiz sviedrainā kakla.
Paaudze,
paaudze manai
Saprātu lodes
lai
iedomu ķermeņus
sašķaida —
druskās. Jūs, kas
pie Līviem un Raunas
mēslojāt brīvībai
zemi ar asinīm savām, —
kā jums nav kauna
māžīgi valstīties
sieviešu
tīklos —
Darbā
kā sasistos stiklos
iegrūžat sevi.
Ja sievietes vajag —
Darbā!


Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Bet tirgus vārtos ... ~ Uz tilta ... ~ Šonakt uz ... ~ Zāļu vakars Daugavas krastā ~ Vakarā, vējainā oktobra ... ~ Uzsaukums ~ Tempļu iela ~ Šodien nedēļa, gandrīz ... ~ Šķūnī, kur agrāk ... ~ Stāvēju viens es... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info