Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Vakarā, vējainā oktobra ... ~ Uzsaukums ~ Tempļu iela ~ Šodien nedēļa, gandrīz ... ~ Šķūnī, kur agrāk ... ~ Stāvēju viens es... ~ Smejos par ārstiem ... ~ Skaistuma konkurss ~ Sapnis ~ Sāku ... tas bija ... ~ Saturs ~

Stāvēju viens es...


Stāvēju
viens es
uz bulvāra stūra
un mācījos tramvaja valodu.

B-r-r-r-rr ...
Un-i-im ...

Ak,
ko gan teica
šis
tramvaja vagons?...

Varbūt —
ka teica viņš:
mīlu —
ormaņu sarkanai kulbai.

Varbūt
lamāja kiosku brūno,
kas varēja stāvēt
zem kokiem
un klausīties
lapu
mūžīgos jokos.
Jeb
tas bij vaimanas,
neprātā
izkliegtas ilgas
pēc otra
tramvaja vāģa
ar Nr. 216.

B-r-r-n —
U-i-im —

Ak,
ko gan saka
šis
tramvaja vagons —

Varbūt
jūtas viņš
atstāts
un aizmirsts
kā es.

Un
ar savu riteņu rūkoņu
nesa man
vienīgi sveikas
ka brālim.

Ak,
ko gan teica
šis
tramvaja vagons?


Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Vakarā, vējainā oktobra ... ~ Uzsaukums ~ Tempļu iela ~ Šodien nedēļa, gandrīz ... ~ Šķūnī, kur agrāk ... ~ Stāvēju viens es... ~ Smejos par ārstiem ... ~ Skaistuma konkurss ~ Sapnis ~ Sāku ... tas bija ... ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info