Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Skaistuma konkurss ~ Sapnis ~ Sāku ... tas bija ... ~ Pil, Harij Pil ... ~ Pie Daugavas ~ Nāk salda krēsla ... ~ Mēness bij nolaidies ... ~ Jautri skanēs harmonikas ... ~ Kalejzēnu dziesma ~ Jaunkundzei uz ielas ~ Saturs ~

Nāk salda krēsla ...


Nāk salda krēsla. Teic ardievu rietam,
Kā zāļu klēpji ēnas ielās krīt.
Tad pāri lampu iedzeltenam ziedam
Plīst raķetes un pretī zvaigznēm slīd.

Sveiks, Zāļu vakars lielā Centrāltirgū,
Kur slēgtās ailēs kauti lopi guļ.
Pār tavu pūli zelta lampas mirgo
Un augstu tornī gailis spārnus kuļ.

Starp taviem mūriem karuseļi lido,
Spiedz leijerkaste viņiem dziesmu līdz.
Un turpat kaltā trotuāra vidū
Starp jāņuzālēm smaržo vaiņags vīts,

Snauž pienenes un kalmji valgām gubām,
Tvan vaivarājs, un bērza sudrabs tvīkst.
Un pāri pūļa sasarkušām lūpām
Pēc dziesmas dziesma, klūpot mūros, slīgst.

Kad tavam prātam pūlis kļūst par asu
Un gurdums nāk un tavus ceļus liec,
Ēd lauku sieru, uzdzer virsū kvasu
Un papīrrotu smejot galvā liec.

Sāk sievas dziedat negausīgas dziesmas.
Viss kalmju kaujā kopā nāk un jūk.
Steidz katrs sirdi uzdurt prieka iesmā,
Lai tā kā putns tam lapās neiesprūk.

Sveiks, Zāļu vakars lielā Centrāltirgū,
Kur logu stiklos zilgans ledus dus, —
Tu izjūdz katram viņa rūpju zirgu
Un saldmi dod, lai kļūst viņš lēns un kluss.


Katalogs ~ Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Skaistuma konkurss ~ Sapnis ~ Sāku ... tas bija ... ~ Pil, Harij Pil ... ~ Pie Daugavas ~ Nāk salda krēsla ... ~ Mēness bij nolaidies ... ~ Jautri skanēs harmonikas ... ~ Kalejzēnu dziesma ~ Jaunkundzei uz ielas ~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info