Katalogs ~ Aleksandrs Puškins - Izteicieni
~ Saturs ~


Aleksandrs Puškins
Puškins
Vienveidība rakstniekā pierāda prāta vienpusību, kaut arī ļoti dziļdomīga prāta.

Aleksandrs Puškins

Zinātnieks, kam nav talanta, ir līdzīgs tam nožēlojamajam mullam, kurš sagrieza un apēda korānu, domādams, ka tā taps piepildīts ar Muhameda garu.

Aleksandrs Puškins
L., novecojis plītnieks, teicis:" Moralement je suis toujours physique, mais physiqueement je suis devenu moral." ( morāliski es esmu baudītājs, bet kā baudītājs esmu morālistisks.)
Aleksandrs Puškins
" Viss kas pārsniedz ģeometriju, ir pārāks par mums", izsaucās Paskāls. pēc kā uzrakstīja savas filozofiskās domas.
Aleksandrs Puškins
Nepieklājības piemēri .
Dažām aziātu tautām vīrieši mostoties no miega pateicas dievam, par to ka tas nav radījis viņus par sievietēm.
Muhameds apstrīd dvēseles pastāvēšanu sievietēs. <...>
Pat ļaudis, kas uzdodas par skaistā dzimuma piekritējiem, nestādās sev priekšā sievietes ar prātu, kas līdzīgs mūsējam, un pielāgojoties to uztveres spēju vājumam, izdod zinātņu grāmatas dāmām, kas līdzīgas bērniem domātajām.
Aleksandrs Puškins
Sūdzas par krievu sieviešu vienaldzību pret mūsu poēziju.<..>Lieta tāda, ka sievietes, visur ir vienādas, daba, kas dāvājusi tām smalko prātu un sajūtu spilgtumu līdz kaitinoši augstai pakāpei, gandrīz vai atteikusi tām smalkuma izjūtā. Poēzija aizslīd caur to dzirdi, neaizsniedzot to dvēseli; viņas ir bezjūtīgas pret to harmoniju. Atminieties, kā tās dzied mūsdienu romances, kā sakropļo pašas dabiskākās dzejas, sajauc uzsvarus, iznīcina ritmu. Ieklausieties to spriedumos par literatūru, un jūs pārsteigs greizums un raupjums to uztverē... Izņēmumi ir reti.
Aleksandrs Puškins
Iedvesma ir dvēseles stāvoklis, kurā dzīvāka ir iespaidu un iemeslu uztveršana, tātad, to izskaidrošana. iedvesma ir vajadzīga tikpat ģeometrijā, kā poēzijā.
Aleksandrs Puškins
Jo vairāk mēs esam auksti, aprēķina pilni, uzmanīgi, jo mazāk tiekam pakļauti apsmieklam. Egoisms varbūt ir pretīgs, bet ne smieklīgs, jo tas ir pārlieku prātīgs. Un tomēr ir cilvēki, kuri sevi mīl ar tādu maigumu, ir pārsteigti par savu ģēniju ar tādu sajūsmu, domā par savu labklājību ar tādu mīlestību, par nesniedzamajām baudām ar tādu līdzjūtību, ka viņos viņos egoisms ir tikpat smieklīgs, cik entuziasmā un uztveres spilgtumā.
Aleksandrs Puškins
Lepoties ar savu senču slavu ir ne tikai labi, bet arī nepieciešami; tos necienīt ir nicināma mazdūšība.
Aleksandrs Puškins


Katalogs ~ Aleksandrs Puškins - Izteicieni
~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info