Katalogs ~ - Naksnīgais logs
~ Saturs ~


Leonīds sēdēja pie stūra istabas loga, un, skatoties laukā, smēķēja. Istaba maziņa, nav kur apgriezties, bet elektriskās spulsdzītes gaisma tik nesalīdzināmi daudz, ka jocīga izskatās vakara tumsa aiz mazā lodziņa. Agrāk viņš nāca uz šejieni reti, bet tagad vakaros mēdza sēdēt ilgi kaut kā gaidās, kad it kā neko negribas, bet tanī paša laikā nepamet vēlme pēc kaut kā nenoteikta. Un var domāt par visu un neko. Viss- tas ir pavirši.
Lodziņš izgāja uz netīru, tumšu sētu, kas varētu būt ievērības cienīga vienīgi ar to, ka tumšajās diennakts stundās, tiek izmantota, kā bezmaksas tualete. Arī tagad parādījās pusaugu meitene. Lai gan jau bija jūtams nakts vēsums, viņa ģērbusies vieglā kleitiņā un kurpītēs. Redzams, viņa bija alus un šņabja sasildīta ka nejuta aukstumu. Meitene gāja uz brandmūra pusi. Grīļojoties, viņa tuvojās ķieģeļu sienai, ātri pietupās un pacēla kleitu.
Leonīds, vēroja kā viņa ar pliku dibenu, kājas iepletusi, tupēja, pieturot uz augšu pacelto kleitu, un ar atvieglojumu izlaida strūkliņu. Viņš aizgriezās, bet istabā bija kļuvis neizturami smacīgi. Leonīdam sagribējās prom no šejienes, no šīs iztapsētās alas, laukā zilajā, dzestrajā naktī.
Viņš nokāpa pa kāpnēm, atvēra virtuves durvis un nekļuva naktī. Šeit, pie brandmūra, nesmaržoja pēc puķēm un svaiguma. Šeit valdīja pavisam citas smakas... Lūk, kur viņa ir - šī meitene. Viņa jau bija beigusi pūšļa atvieglošanas procedūru un, viegli šūpojoties, skatījās uz sienu, aizmirstot nolaist kleitas stērbeles.
Pēkšņi viņam iešāvās prātā - meitene mācās tanī skolā, kurā viņš strādā. Pagājušajā gadā Leonīds vadīja stundas pie viņiem 9 "b". Tā bija Valērija, pazīstama visā skolā, ar savu ielas dzīvi - alu, šņabi, baudkāru puišu un meiteņu kompānijā.
Meitene ar roku novilka starp kājām, ar kleitu noslaukot šo vietu. Tad lēni nolaida plaukstu, mirkli aizdomājās un vēlreiz izvelk ar kleitu starp kājām. Pauze. Un atkal... Meitene paskatījās apkārt - vai tik kāds neskatās? - un atkal pacēla stērbeles. Leonīds, aizgriezies, lēni gāja prom no sienas. Viņš arī juta kaut kādu uzbudinājumu, vērojot jaunās palaistuves izdarības. Aizgājis līdz asfaltētajam celiņam, Leonīds apstājās un aizsmēķēja. Bet tad pats no sevis to negaidot, nometa neizsmēķēto cigareti, pagriezās ar seju pret Valēriju, kura pie sienas, nu jau ar abām rokām, kairinot savu miesu, ritmiski tupjoties uz savām pussaliektajām, ieplestajām kājām, uzstājīgi masturbēja.
"Ak, Dievs, - nodomāja Leonīds, - vai tiešām es vēl līdz šim slēpju pats no sevis savas parādīšanās šinī sētā īsto mērķi? Un man, nopietnam vīrietim, skolotājam, nav kauns tā stāvēt un skatīties kā masturbē mazgadīga mauka?..." Nē, viņš atbildēja pats sev. Nav kauns. Šinī vēlajā, tumšajā stundā Leonīds saprata, ka viņā sen jau meklē izeju vīrieša pirmatnējie instinkti, kurus šī mazgadīgā palaistuve, kas tagad jau droši vien pie ķieģeļu sienas izjūt baudu - ir novedusi līdz trakumam. Bet saprāts klusēja. Valdīt sevi - tās bija veltas pūles un, vienā mirklī aizmirsis visu pasauli, Leonīds piegāja pie Valērijas un viņu uzrunāja. No negaidītā sauciena meitene iekliedzās, izlaidusi kleitu no rokām sašūpojās, un nokrita uz ceļiem.
Leonīds sastinga, bet viņa tupēja viņa priekšā, nepiedienīgi ieplestām kājām. Viņi skatījās viens uz otru tikai dažas sekundes. Tagad Valērija pazina skolotāju. Viņa strauji piecēlās, un kleita apsedza viņas kailumu.
- Valērij! - viņš teica.
- Jūs kaut ko vēlaties? - smagu mēli viņa jautāja.
- Tu taču esi piedzērusies, - smaidot sacīja Leonīds.
- Jūs kaut ko vēlaties? - nu jau aizkaitināti viņa teica.
- Ak, Dievs, - brīnoties par savu nekaunību turpināja Leonīds, - vai tiešā tavā vecumā tev nepietiek ar viņiem visiem, - un viņš nenoteikti pamāja mājas virzienā, -tu rotaļājies pati ar sevi šeit šajā smirdīgajā pagalmā?
- Ej tu ... - viņa skaidri izteica, savā dziļajā reibumā nebaidoties vairs ne no kā.
- Nu nē, - nesamulsis atbildēja Leonīds. - Iet nekur negribu. Es tevi pieķēru te spelējoties ap sevi! Vai tie tur tevi vairs neapmierina? Neticu! Varbūt es varu tev palidzēt, tu taču vari TO darīt arī ar mani, vai ne?
- Vai tad esmu sliktāks par viņiem? -piebilda Leonīds, savas nekaunības uzkurināts.
Valērija metas prom no viņa, bet paklupa un nokrita uz vēdera, uzmirkli sastingstot kā mirusi.
- Ejam prom no šejienes, - lūdza Leonīds. – Celies augšā, šeit ir netīrs.
Viņš uzmanīgi piecēla meiteni un nolika un stīvajām kājām.
- Ko jūs darat, tā tak nevar! Attopieties - teica viņa.
- Es jau esmu attapies, - godīgi atzinās Leonīds. -Es tevi gribu. Ļoti gribu. Tu saproti?
- Saprotu, - smagi teica Valērija. - Ja tu to gribi, tad vispirms aizved mani no šejienes. Šeit patiešām nav labi.
- Es to izdarīšu. Tagad darīšu tavā labā visu, ko vien tu vēlēsies. - Ar šiem vārdiem uz lūpām, Leonīds pacēla viņu, un uz rokam nesa savas mājas virzienā.
Dzīvoklī viņš uzmanīgi nolika meiteni uz gultas un nervozi aizsmēķēja, pamazām nomierinoties.
- Es arī g-g-gribu s-s-smēķēt! – atskanēja piedzērusī Valērijas balss. Miegainām acīm viņa skatījās uz Leonīdu, kurš sāka mulsi rosīties.
- Tūliņ, - viņš teica. - Ņem smēķē.
Valērija, no alkohola nepaklausīgiem pirkstiem, neveikli satvēra cigareti.
Ko tu tik plika skraidi apkārt? - lai pārtrauktu neveiklo klusēšanu, miermīlīgi jautajā Leonīds. - Laukā jau ir nakts. Auksti taču!
- Aizveries ja! -asi paziņoja Valērija, atkal jūtoties aizkaitināta. - Smēķē, lūdzu, bez zvadzēšanas. Bet ja gribi drāzties, tad tā arī pasaki, estēts atradies, - viņa piebilda.
- Labi, labi, - samierinoši noteica Leonīds, iemetot cigaretes galu pelnu traukā.
Viņš atkal paskatījās uz meiteni. Viņa gulēja uz dīvāna. Bija redzams, ka viņai ļoti nāk miegs. Bet Leonīdam gribējās novest iesākto līdz galam. Salds gurdums pārklāja ķermeni. Viņš uzmanīgi apsēdās uz dīvāna malas.
- Valērij, - viņš klusi pasauca. - Valērij!
Meitene viņam maigi uzsmaidīja.
Vai tiešām tu gribi ar mani pārgulēt? – viņa izbrīnīti jautāja, skatoties uz skolotāju ar tādu sejas izteiksmi, it kā zinātu ko tādu, ko nezin viņš.
- Jā... - Leonīds mazliet samulsis atbildēja.
- Nu, nu - teica Valerija un sāka Leonīdu pielabināt - Mīļais mans, atradums, saulīte!
Un nākamajā mirklī viņi saplūda skūpstā. Leonīds novilka Valērijai kleitu, un piekljāvās viņai. Valerija piekļavās viņam un čukstēja:
- Bet vai tu zini, ka tevi par to var sodīt?
- Zinu, - atbildēja Leonīds. - Bet ko lai dara!
Viņš jau par to bija padomājis un saprata, ka tagad diezin vai varēs tikt laukā no lamatām, kuras pats sev bija izlicis šajā naktī, kad, sekojot savas miesas aicinājumam, devās pakaļ mazajai briesmonei, kura tagad kaila gulēja viņam blakus. Leonīds gulēja ilgi. Nākamā diena bija svētdiena, un abi ar mazo palaistuvi viņi pamodās vēlu. Ieklausoties tukšā dzīvokļa klusumā, viņš tualetē izdzirdēja nolaista ūdens skaņas, tad nočīkstēja durvis, gaitenī atskanēja soļi, un istabā ienāca Valērija, viņa bijušas sievas peņuārā.
- Gribu iedzert, - viņa paziņoja. - Iedod kaut ko. Gribu ļoti!
- Tūliņ, - padevīgi atbildēja Leonīds.
Viņš klusējot pielēja glāzi, un Valērija badīgi piesūcās iemīļotajai dzirai. Tad viņa nesteidzīgi pagājās pa istabu, graciozi nopurināja no peņuāra neredzamas pūciņas un - slepus paskatoties uz Leonīdu. Viņš metās pie viņas.
- Sēdies! - viņa stingri pavēlēja. - Es vēl pagulēšu.
Leonīds nekustīgi sēdēja, vērodams viņas ritmisko šņākuļošanu. Tad arī viņš aizmiga. Bet pamodās viņi tādā laikā, ka launags jau bija garām un tuvojās vakariņas. Sēdēja virtuvē un nesteidzīgi ēda.
- Gribi, lai arī turpmāk mēs būtu kopā? - viņa jautāja.
- Jā, - atbildēja Leonīds. - Šeit kopā ar mani.
- Šeit, nevis tur?
- Šeit, nevis tur, - viņš pamāja. - Saki, vai tiešam tu gribi atpakaļ uz turieni, mūžīgajā dzeršanā un paviršu puišeļu glāstos?
-Tagad negribu.
-Tad paliec kopā ar mani! Ar mani, nevis ar viņiem! -teica Leonīds.
- Palikšu, bet tik ilgi, kamēr tu mani uzturēsi.
Viņa noglāstīja viņa vaigu un nesteidzīgi aizsmēķēja.
Biju skolotājs, tagad esmu kļuvis par vēlīnu "uzsitēju". Jā, redzams, šādas meitenes ātri izošņā, kas ir kas..."
- Es tevi nodrošināšu. Dzersim kopā, un viss būs tā, kā tu vēlēsies.
-Cik ilgi?
Leonīds klusēja...
Pienāca vakars. Valērija iznāca no vannas istabas. No aukstā ūdens bija pagaisis arī dzērums. Valērija jau bija līdz pusei pāri galvai uzvilkusi kleitu, bet, satikusi Leonīda skaties, sastinga. Viņas apakšdaļas daiļumi Leonīda acīm bija labi saredzami, un viņš pārlaida skatu viņas slaidajām kājām, bālganajam vēderam.
- Kādēļ tu tomēr paliki ar mani? - domīgi jautāja Leonīds.
Valērija sakārtoja kleitu un klusējot aizvēra aiz sevis dzīvokļa durvis ...Katalogs ~ - Naksnīgais logs
~ Saturs ~


Google WWW labsa lab

hipatia.info