~ Katalogs ~
~
Klāvs Elsbergs - "Velci, tēti" 1.daļa. "Visiem kopīgā pļavā es gausi sakožu zobus"
Ievads ~
Daba ņem elpu ciet ~
Kāpi vai nekāpi ... ~
Klusē. Nobirdini pelnus ... ~
Naktstauriņi grib ... ~
Pasaka pašam ~
Veltījums senlaiku zemniekam ~
Tēlniekiem ~
Taciņas malā ... ~
Cilvēku vārdi kā stabiņi glīti ... ~
Ekskurss ģeoloģija ~
tur kur staigā dažs no mums ... ~
Draugi un pazīstami I ~
Draugi un pazīstami II ~
Kur tie gadi ~
Hospitāļu iela ~
Eu, Rīga, azote siltā ... ~
Pļavnieki ~
Nakts visam uzkrāvās ... ~
Fabula ~
Es neatsakos ... ~
Cik saldi ... ~
Vēsais dzejolis ~
Lielā uguns ~
Sabiedriska trijollte ~
Vāze ~
Drīz jau ... ~
Neapdzīvotais nams ... ~
Viņa gāja ... ~
Cik nevainīgs un tīrs ... ~
Publicistikas recidīvs ~
Cik trekna svītra ... ~
Dzejolis, kas adresātu nesasniegs ~
Citam vecim nav ... ~
Tāds nu ir ... ~
Laiku pa laikam ... ~
Guliet, mazie ... ~
Žēl man to ... ~
Mums abiem salutēs ... ~
Un tās būs ... ~
Kad pārtapsim abi ... ~


Valdis Artavs - Izlase no "Fifty- fifty"
Ievads ~
Brīnumi ~
Kuplejas par laimi ~
Dziesmiņa par jenotiem ~
Rotaļa pieaugušajiem ~
Latvijas vēsture ~
Krievijas vēsture ~
Cosi fan tutte (Tā dara visas) ~
Teorija un prakse ~
Atgadījums sausajā saiešanā ~
Mednieku dziesmiņa ~
No kādam sievām vīri bēg ~
Pedagoģiska etīde ~
Āpša monologs ~
Tārpa kuplejas ~
Ziemsvētku leģenda ~
Jautri panti par mildastanti ~


Tomass Naidžels - “Morālais konflikts un politiskā leģitimācija”
II nodaļas sākums. ~


J. Staļins - Par savienībām
~


Jaroslavs Hašeks - Šveiks un feldkurāts brauc noturēt karalauka dievkalpojumu
~


E.Fromms - Citāti
Mīlestība un tās sairšanas process mūsdienu Rietumu sabiedrībā. ~
Mūsdienu garīgā krīze un psihoanalīzes loma ~


Aleksandrs Puškins - Izteicieni
~


- Naksnīgais logs
~


Aleksandrs Puškins - Un kādu vakaru vasarnīcā..
~


Roberts Eidemanis - Stāsts par skroderi Faitelsonu
--- ~


Īru tautas pasaka - Iedomīga princese
--- ~


- Par personības kulta un tā seku pārvarēšanu
~


Arnis Radiņš - Ceļvedis Latvijas senvēsturē
3. Raksta lietošana Latvijā līdz 13. gadsimtam ~
8. Dāņu garīdznieks un hronists par Daugavas pilsētu un Ēlandes salu ~


Anna Sakse - Pasakas par ziediem
Kamēlija ~
Lauzta sirds ~


Saulcerīte Viese - "Skola meža vidū"
Ernests Dinsbegs ~


Ronalds Dvorins - "Brīvība, vienlīdzība, kopība"
G. Divas demokrātijas koncepcijas ~


Andris Rubenis - Mīlestība un personība
~


profundis(no)inbox(iekšs)lv - Atsauksme
Atsauksme par Gunas Rozes stāstu krājumu "Zemenes ar pienu" ~


Tautas teikas - Vēsturiskās teikas
Vecais veckušķis ~
Ļaunais vagars ~
Par sirām ~
Kā cēlies nosaukums Kolka? ~
Ķoniņciems ~


Kārlis Skalbe - Pasakas
Kā Jānis brauca nezināmo meklēt ~
Ūdens māte ~
Pasaka par vērdiņu ~


Imanuels Kants - Kas ir apgaismība?
Atbilde uz jautajumu: kas ir apgaismība? ~


S.K.Čaterdži - "Baltu raksturs"
~


profundis(no)inbox(iekšs)lv - Bildītes
Es un viņš ~
Lielo acu brīnums ~


- Citāti
Citati no lapiņām -1 ~


J.Endzelīns - Par Latviešu valodas stāvokli Latvijas valstī.
~


- Paskaidrojumi tautas seno tradīciju kalendāram
~


Ilga Reizniece - Metenis
~


Ilga Reizniece - Veļi
~


Guntis Eniņš - Vai Idumejā prata rakstīt?
~


Guntis Zemītis - Mūsu arheoloģiskie novadi
~


Voltērs - Zadigs jeb liktenis
~


Romēns Rolāns - Apburtā dvēsele
~


Ojārs Vācietis - No rokrakstiem 2. burtnīca. Marts
Ievads ~
Piesacīšana ~
Brīdinošais ~
Linnejs ~
Ugunslīnija ~
XX g.s. 80-tie ~
XX g.s. mīts ~
Es neesmu ~
Zīlonis ~
Kāpēc ~
Kas cauri sniegam ~
Tik pretīgi idilliska ~
Tāpat vien paliksim ~
To telegrammu ~
Murmuļāda ~
Iesnigusi ~
Priekšvārds neesošai grāmatai ~


Aleksandrs Čaks - Dzeju cikls "Sirds uz trotuāra"
Ievads ~
Romantika ~
Jaunkundze ar sunīti ~
Tramvajā ~
Matrozis laķenēs ~
Beidzamais tramvajs ~
Kāda dzīve ~
Īrijas draugs ~
Padoms ~
Marijas iela ~
Lūgšana ~
Uz šaursliežu dzelzceļa ~
Afišas ~
Uz jaunā pontonu tilta ~


Aleksandrs Čaks - "Nepublicētie"
Ievads ~
Zirgs, liels ... ~
Viens vakar naktī ... ~
Sirdi es savu ... ~
Saņemiet sveicienus manus ... ~
Pilsoņi, godīgie latviešu ... ~
Necenties kļūt ... ~
Nē, tu sieviete neesi ... ~
Kur dienā putni ... ~
Kad pusnakts klīst ... ~
Izbraukt no pilsētas ... ~
Es nezinu vai ... ~
Pie tilta es ... ~
Balāde par manu draudzeni ~
Vakarā ... ~
Uzsaukums ~
Varoņu piemiņas dienā ~
Bet tirgus vārtos ... ~
Uz tilta ... ~
Šonakt uz ... ~
Zāļu vakars Daugavas krastā ~
Vakarā, vējainā oktobra ... ~
Uzsaukums ~
Tempļu iela ~
Šodien nedēļa, gandrīz ... ~
Šķūnī, kur agrāk ... ~
Stāvēju viens es... ~
Smejos par ārstiem ... ~
Skaistuma konkurss ~
Sapnis ~
Sāku ... tas bija ... ~
Pil, Harij Pil ... ~
Pie Daugavas ~
Nāk salda krēsla ... ~
Mēness bij nolaidies ... ~
Jautri skanēs harmonikas ... ~
Kalejzēnu dziesma ~
Jaunkundzei uz ielas ~
Ir atkal vakars ... ~
Invalīds ~
Ho-Ho! ... ~
Es — es uz ... ~


Arvīds Grigulis - Izlase
Ievads ~
Zelta zivtiņa ~
Vārna tomēr atvelk ziemu ~
Saruna ar kartupeli ~
Avārija uz ielas ~
Trīsdesmitgadīgais ~
Mazliet par raganām ~
Varbūt ~
Meitene, runā par nelaimīgu mīlestību ~
Kādā vasaras dienā, kad šķita, ka mani vēl gaida ~
Kad viņa klauvē ~
Persiešu kvartas ~
Svešas pilsētas meitenei Ramuti ~
Vai tas var būt? ~
Eju atpakaļ, kur pīlādžkoks zied ~


Silvija Radzobe - Teātra kritiķu - "kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks
Teātra kritiķu - "kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks ~


Arvīds Grigulis - Caur uguni un ūdeni
Caur uguni un ūdeni ~


Vilhelms Munters - Latviešu tautas nākotne ir nodrošināta
Latviešu tautas nākotne ir nodrošināta ~


Leons Paegle - Rej, rej krancīt
-- ~


Igors Šuvājevs - Laimi un baudu neklējot
-- ~


Roberts Eidemanis - Ielenktie
Ievads ~
Namiņš Gogoļa iela 42 ~
Par cilvēkiem, kuri dzīvoja Gogoļa ielā 42 ~
Mazliet sentimentāli - par negaidītu prieku ~
Vēlreiz par negaidītu prieku ~
Par patvāri un dažiem sīkumiem, kuriem tomēr stāstā sava nozīme ~
Par to, kā pārtikas komisāra Gluskina zarnas uz drātīm nokļuva ~
Matrozis Docenko nesaprot, bet Linde saprot ~
Ivanovā lūzums, bet Linde loģika ~
Par ienācējiem ~
Īsa nodaļa par kaislībām ~
Greiza raga adjutants pūš ragā ~
Ļoti īsa nodaļa par ļoti garu plānu ~
Stepju vējš pilsētā ~
Par svecēm, kuras nopūta nakts ~
Tērauda cilvēki ~
Visīsākā nodaļa, kura var saukties arī par epilogu ~


Marija Fjodorova - "Cilvēka tiesības jāuzskata par svētām" (Imanuela Kanta morāli politiskie uzskati)
-- ~


Garlībs Merķelis - Herders
-- ~


Inga Millere - Mildas Palevičas filozofiskie un estētiskie uzskati
Ievads ~


Andris Rubenis - Sociālā utopija
Sociālā utopija ~


Nikolo Makjavelli - Valdnieks
~~ ~


Miervaldis Birze - Pārdomas
Arī grāmatai cilvēka liktenis ~
Ievērojamo latviešu rakstnieci pārlasot ~


Eva Rubene - Stāsti
Tāds puika ~
Anglis ~
Google WWW labsa lab

hipatia.info