Labsa lab

Labsa lab. satversmes uzmetums.
 1.Labsa lab pamatprincipi:
 1.1.Labsa lab nevēršas pret cilvēkiem! Labsa lab vēršas pret parādībām;
 1.2.Labsa lab mērķi ir humānistiski un racionāli;
 1.3.Labsa lab ir apolitiska, bezpeļņas, neformāla apvienība.  
 2.Labsa lab pamatvērtības ir:
 2.1.cilvēka unikālā dzīvība;
 2.2.cilvēka brīvība;
 2.3.mīlestības svētums;
 2.4.cilvēka gods un cieņa;
 2.5.cilvēka tiesības uz attīstību;
 2.6 katra cilvēka tiesibas un spēja lemt par savu dzīvi, savas ietekmes uz līdzcilvēku un sabiedrības likteņiem. Labsa lab veicina šadu cilvēka rakstura iezīmju rašanos un vienozīmīgi postulē, ka līdz mirklim, kamēr to nav atzinuši profesionāli mediķi, cilvēki ir spējīgi lemt par augstāk minētajām lietām un nest par to atbildību (pat ja fakti runā pretēji)! (Sapiena prezumcija)
 3. Darbības metodes:
 3.1 Labsas lab. pamatmetode ir izglītība. Dot zināšanas par tavas ricības sekām. Attīstīt spēju modelēt situācijas prātā un izdarīt secinājumus. Spēt uztvert pasauli viņas pilvērtībā un dažādībā.
 3.2 Labsa lab konfliktus risina demokrātsikā ceļā. Labsa lab ir pret autoritārām varmākām , kas savu gribu un izpratni uzdod par patiesību. Labsa lab atbalsta diskusijas par sabieriski apspriežamām tēmam.
Labsa lab aktuālie mērķi un uzdevumi:
1.Atbalstīt gan starptautiskā, gan reģionālā miera nostiprināšanu (neatbalstīt nekādu vardarbību, kas pārkāpj likuma vai saprāta robežas, neatbalstīt nekādus militārus risinājumus).
2.Atbalstīt cilvēka vajadzībām atbilstošu kultūras attīstību, pamatā popularizēt latviešu kultūru, ar domu, ka kultūra ierobežo cilvēka negatīvās brīvības - destrukcijas izpausmes, dodot iespēju izpaust savu brīvību pozitīvā - radošā brīvībā.
3.Nezaimot un nenopelt citādi domājošos (ticošos, jūtošos), bet akcentēt viņu pozitīvo pieredzi.
4.Attīstīt savas zināšanas, erudīciju un padziļināt uztveri par vispārcilvēciskām vērtībām, par civilizācijas pieredzi.
2004.05.16
Ar cieņu Labsa lab.